Irish

Fáilte Chuig Moblang!

Welcome to MobLang!

 

Ar mhaith leat teanga nua a fhoghlaim? Beidh Spórt Sult agus Spraoi ann.

Do you want to learn a new language in an easy and fun way?

 

Róghnóthach le freastal ar rang? Is é MobLang an rud atá uait. Foghlaim frásaí bunúsacha trí mheán an ghutháin. Is é an cleachtadha  dhéanann an mháistireacht – cúpla bomaite gach lá agus beidh leat! Curfear cuidiú ar fáil don fhoghraíocht chomh maith. Is furasta an app a íoslódáil chuig do ghuthán.

Are you too busy to attend a language course? Or if you don’t want to attend a traditional language course, MobLang is the perfect tool for you! Learn the basics of the language of a minority in your country through your mobile phone in a fun way. With a few minutes each day MobLang teaches you the most common phrases. Special exercises help you with the pronunciation while games make you practice your newly learned words and phrases. Don’t worry, it is easy to install to your mobile.

Cad is MobLang ann?

What is MobLang?

 • Tionscnamh a chomhmhaoinigh an tAontas Eorpach
 • A project co-funded by the European Union
 • Gléas le teanga una a fhoghlaim trí mheán an ghutháin
 • A tools to study a new language through your mobile
 • Tugann sé deis duit mionteanga a fhoghlaim
 • Allows you to get to know the language of a minority in your country
 • Tugann sé léargas dui tar chultúir eile
 • Deepens your knowledge about another culture

Cén fáth a bhfoghlaimeofá teanga ar an ghuthán? Mar …

Why learn a language with a mobile? Because…

 • Bí sé leat i gcónaí. Tig leat staidéara  dhéanamh is cuma cén áit a bhfuil tú (ar an tolg, ar an bhus, ag am loin, agus tú ag fanacht le coinne dochtúra, agus tú ar saoire)
 • … your mobile phone is never far: You can study wherever you are (on the sofa, on the bus, during lunch break, while waiting for a doctor’s appointment, on holidays)
 • Tig leat staidéar a dhéanamh am ar bith is mian leat: Ní ghlacann sé ach 5 bhomaite na frasaí nua a chleachtadh? Stróic leat! Tá do ghuthán sa tsiúl. Ní gá rud ar bith a lódáil.
 • … you can study whatever time you want: You have only 5 minutes to revise your new phrases? Go for it! Your mobile is turned on, nothing needs to load.
 • Tá tú breá ceachtach le do ghuthán fein. Ní gá foghlaim faoi bhog-earrarí nua; go díreach bain úsáid as do ghuthán
 • … you know your mobile best: No need to learn a new software; simply use your phone
 • Tá sé níos sásta ná leabhar a bhuíochas sin leis an teicneolaíocht: Tá se ar aghaidh boise agat.
 • … it’s more practical than a book thanks to the technology: No need to flip through pages and pages to find what you need
 • … you can fit it in your pocket and it’s lighter than a book
 • Is gléas áisiúil é do ghuthán. Más gá duit an cúrsa a stopadh. Ní bheidh fadhb ar bith ann! Is cuimhnin le do ghuthán an áit ar stop tú agus tugann ar ais thú chuig an áit sin. Foirfe!
 • … your mobile is very flexible: You need to pause the course? No problem! Your mobile remembers where you stopped and brings you back to continue